Csorvás Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye

„Kezet csak megfogni szabad…
Elveszíteni vétek… Ellökni átok…
Egymásba simuló kezek tartják össze
Az Eget s a Világot.”
- Albert Camus

Felvételi Eljárás

Intézményünk valamennyi szolgáltatása esetében kérelem- adatlapot szükséges kitölteni ami a honlapunkról letölthető.

A kérelem adatlap részét képezi az orvosi igazolás, a jövedelemigazolás adatlap.

A kérelemhez mellékelni kell idősek otthona esetében a zárójelentéseket, a nyugdíjat igazoló, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását. Továbbá a személyigazolvány, a lakcímkártya, a TAJ kártya, az adókártya fénymásolatát.

A kérelem beérkezése után előgondozást végez az intézményvezetője, ezt követően értesíti a kérelmezőt a döntésről.

KÉRELEM

ÉRTÉKELŐ ADATLAP